St. Antonius Abt Volkel


De ramen

De drie gebrandschilderde glas-in-loodramen in de apsis van het priesterkoor dateren uit 1938, het jaar waarin de kerk werd voltooid. Ze zijn ontworpen door Harry Koolen en uitgevoerd door atelier G. Mesterom. Opvallend is het warme kleurgebruik. In zowel de doopkapel als de Mariakapel zijn in de tweede helft van de jaren vijftig nog twee gebrandschilderde ramen toegevoegd door Toon Ninaber van Eyben.

De glazeniers

Harry Koolen

Harry Koolen (1904-1985) is geboren in Meerssen (Zuid-Limburg). Op 15-jarige leeftijd neemt hij in zijn woonplaats les bij Jan van Puyenbroek, een kunstenaar die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Antwerpen is uitgeweken naar Nederland.

In 1920 gaat Harry Koolen samen met Charles Eyck – ook een leerling van Van Puyenbroek – naar Amsterdam om zich aan te melden bij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. De 18-jarige Eyck wordt toegelaten, maar Koolen is nog te jong. In 1922 kan hij met een toelage van de gemeente Meerssen alsnog met zijn studie aan de Rijksacademie beginnen. Vier jaar later studeert hij af.

In 1929 ontvangt Harry Koolen de Thérèse Schwartze-prijs voor een portret. Deze onderscheiding vergroot zijn reputatie en levert hem veel portretopdrachten op. Er volgen exposities in binnen- en buitenland. Zo maakt zijn werk, samen met dat van Jan Sluijters, Charley Toorop, Carel Willink, Dick Ket en Piet Mondriaan, deel uit van een reizende tentoonstelling die Engeland en Duitsland aandoet.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest een brandbom zijn atelier en daardoor gaat veel van zijn werk verloren. Direct na de oorlog, in 1946, vestigt hij zich in kasteel Terworm te Heerlen. De mijnbouw rond Heerlen inspireert hem tot een uitgebreide collectie schilderijen en tekeningen.

Het oeuvre van Koolen is zeer gevarieerd. Naast portretten tekende en schilderde Koolen bloemstukken, landschappen, stadsgezichten en Limburgse volksgebruiken. Ook religieuze onderwerpen hadden zijn belangstelling. Behalve olieverfschilderijen maakte hij wandschilderingen en gebrandschilderde ramen.

Toon Ninaber van Eyben

Toon Ninaber van Eyben (1896-1977) studeert aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, waar hij zijn akte MO-Tekenen haalt. Tot 1942 woont hij in Scheveningen. Daarna vestigt hij zich in ‘s-Hertogenbosch en ten slotte in Boxtel. Hij vervaardigt tekeningen, schilderijen, etsen, terracottareliëfs, muurschilderingen, mozaïeken, meubelontwerpen en gebrandschilderde ramen. Ook werkt hij als leraar.

Zijn gebrandschilderde ramen zijn vaak opgebouwd uit felgekleurde, kleine stukjes antiekglas, waarop veel grisaille is aangebracht, niet alleen voor de detailschildering maar ook om de kleurvlakken te nuanceren en het licht te temperen.

De meeste ramen maakte Ninaber van Eyben na 1945. Zijn stijl is traditioneel, zonder veel invloeden van de moderne kunst. Om de taferelen goed ‘leesbaar’ te maken, geeft hij de contouren van de figuren duidelijk aan.

Zijn ramen heeft Ninaber van Eyben in verschillende glasateliers grotendeels zelf uitgevoerd. Hij werkte onder meer samen met atelier A.C. Valstar te Bilthoven en Glasbewerkingsbedrijf Brabant te Tilburg.

meer informatie :


volgende : de verering van Antonius Abt

vorige : de geschiedenis van de kerk