St. Benedictus, Teeffelen


de geschiedenis van de kerk

Vermoedelijk waren er in Teeffelen omstreeks het jaar 1000 al een kerk en een kapel. Door vijandelijkheden en watersnoden is hier niets meer van over. In de vijftiende eeuw is er sprake van een kapel, gewijd aan de H. Antonius van Padua. Na de St.-Elisabethvloed in 1421 wordt de kapel een parochiekerk met voortaan Benedictus als patroonheilige. Voordien fungeerde de plaatselijke kloosterkerk als parochiekerk, maar deze kloosterkerk komt bij de watersnood onder water te staan.

Omdat Teeffelen in de zeventiende en achttiende eeuw niet onder het gezag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden valt, maar van het autonome graafschap Megen, is de katholieke godsdienst er toegestaan. De Reformatie krijgt er geen voet aan de grond.

De katholieke inwoners van Oijen, dat tot het hertogdom Gelre behoort, waar sinds 1609 geen godsdienstvrijheid bestaat, maken ook gebruik van de kapel in Teeffelen. Daarom wordt deze tussen 1657 en 1661 vergroot.

De St.-Benedictuskerk is een zaalkerk met gotische elementen, zoals spitsboogvensters. De toren en de rechterzijmuur zijn omstreeks 1900 in neogotische stijl ommanteld. De linkerzijmuur is nog oorspronkelijk.


volgende : de glazenier