Bernadettekerk Spoordonk


geschiedenis van de kerk

Vanaf eind negentiende eeuw heeft de katholieke gemeenschap van Spoordonk gestreefd naar een eigen parochiekerk. Pas in 1934 wordt kapelaan Jan van Gestel, verbonden aan de Petruskerk te Oirschot, door de toenmalige bisschop tot bouwpastoor van de nieuwe kerk te Spoordonk benoemd.
Architect A.J.M. Rats uit Blerick krijgt opdracht de kerk te ontwerpen.

In 1935 wordt de eerste steen gelegd en in september een jaar later wordt de kerk plechtig ingewijd door de bisschop van s-Hertogenbosch, Monseigneur Arnold Frans Diepen.
Kerkpatrones wordt de heilige Bernadette, toen recentelijk 8 december 1933 door paus Pius XI heilig verklaard.

De bouwkosten zijn ruim fl. 60.000. De parochianen hebben zich persoonlijk ingespannen bij de aanleg van het kerkhof door karren zand aan te voeren. Ook om het kerkplein en de pastorietuin tot stand te brengen hebben zij een groot aandeel geleverd. Daardoor zijn de kosten hiervan beperkt tot fl. 300.
Voor de vorm van het kerkplein heeft architect Geenen uit Tilburg zich laten inspireren door het kerkplein te Oirschot.

Vanaf het begin is de parochie een actief centrum voor de parochianen.

Tijdens WO-II, in 1944, vindt er een evacuatie plaats van Spoordonkers naar elders. De achterblijvenden redden het tot het einde van de oorlog in Spoordonk. Twintig zusters Karmelietessen uit klooster Blijendael in Oirschot vinden onderdak in pastorie en kerk van Spoordonk. De eredienst, de heilige Mis, wordt op verschillende locaties gehouden. Tijdens de bombardementen door de geallieerden in 1944 treffen granaten kerk en pastorie. Oktober 1944 wordt ook Spoordonk bevrijd.

De Spoordonkse kerkgemeenschap komt weer tot bloei. In de vijftiger jaren worden door inspanningen van de parochianen gebrandschilderde ramen geplaatst. Ook een orgel, nieuwe communiebanken en kerkklokken worden aan het gebouw toegevoegd. De parochiekerk is zelfs in die tijd enkele jaren bedevaartsoord ter ere van de heilige Bernadette.

Door de ontkerkelijking vanaf de zeventiger jaren, maar ook door de geringere bevolkingsaanwas ontstaat de situatie, dat het bisdom financieel niet voldoende ruimte meer heeft om alle kerkgebouwen in stand te houden. Het besluit is genomen om parochies samen te voegen. Zo keren de parochianen van Spoordonk weer terug in de schoot van de Sint Petrusparochie te Oirschot.

meer informatie :


volgende : de architectuur