Bernadettekerk Spoordonk


de architectuur

De voorkeur van bouwpastoor Jan van Gestel, verbonden aan de Petrusí Bandenkerk te Oirschot, gaat uit naar een Romaans kerkgebouw dat naar zijn mening past op die locatie.
In Blerick staat het voorbeeld van een Romaanse kerk, ontworpen door de aldaar gevestigde architect Rats.
In 1934 wordt A.J.M. Rats, architect te Blerick, de opdracht verleend tot het ontwerpen van de kerk in Spoordonk.

De architectuur van de Bernadettekerk wijkt echter sterk af van die in Blerick.
De kerkstijl heeft kenmerken van aan de Delftse School verwante traditionalistische stijl. De Delftse School huldigt het standpunt, dat schoonheid in eenvoud ligt. Harmonie tussen massa, ruimte en lichtval wordt als belangrijk gezien. Kerken daarentegen moeten juist monumentaal zijn om hun functie te benadrukken. Een van de kenmerken is het gebruik van baksteen, van brede vensters, hoge met pannen bedekte daken tussen de topgevels. Deze kenmerken zijn terug te vinden in dit kerkgebouw.
De vensters zijn voorzien van blauw-getinte ruitjes in lood gezet.

Het kerkportaal bevindt zich in de westgevel onder een lage torenachtige opbouw. De hoge, brede vensters hebben niet zuiver romaanse bogen, maar enigszins spits toelopend. De vorm neigt naar het gotische, ook wel Brabantse laat-gotiek genoemd. De kleinere vensters zijn meer romaans gebogen, evenals de deurportalen.

Het schip heeft aan elke kant vijf traveeŽn, pilaarbogen, afgeplat breed. Het aan drie zijden gesloten koorgedeelte heeft twee traveeŽn aan beide zijden. De traveeŽn geven geen toegang tot zijbeuken, maar tot looppaden.

De zoldering van de kerk loopt enigszins spits toe. Er is een afwisseling in stijl van de boogvormen in de kerk; van zuiver romaans gebogen naar enigszins spits.

Wat de plattegrond betreft is het een echte 'volkskerk' uit de jaren '30: het kerkvolk is aan twee zijden rond het altaar geschaard en het zicht op het altaar wordt nauwelijks belemmerd door pijlers etc.

Tegen de oostzijde van het koor is de hoge toren gebouwd. De toren bestaat uit vier geledingen en heeft geen spits, maar een tentdak. Opvallend zijn de niet romaans-ronde, maar spitsboogvormige galmgaten in de muren. Sinds Pasen 1961 zijn drie nieuwe luidklokken opgehangen.Een samengesteld zadeldak bedekt het kerkschip en Ėkoor.

Opmerkelijk detail is, dat de architect in zijn torenontwerp zich heeft laten inspireren door de toren van de Sint Petrusbasiliek te Oirschot.

Het huidige orgel is in 1954 gedeeltelijk gedoneerd door de familie Van Kollenburg. Het altaar, sinds 1967 naar de voorgrond verplaatst in de apsis, is afkomstig uit de steengroeve in de Belgische plaats Away. Het ontwerp van het altaar is van de hand van architect Rats evenals de doopvont. De kerkbanken en de credenstafel (waarop eredienstbenodigdheden geplaatst worden) is eveneens naar ontwerp van Rats. Het hout dat voor banken en tafel gebruikt is, Limba eikenhout, komt uit voormalig Belgisch Congo (Rwanda). Van hetzelfde materiaal zijn ook de binnendeuren in het kerkgebouw.

meer informatie :


volgende : de architect

vorige : de geschiedenis van de kerk