kapel van zorgcentrum St. Joris


De ramen

In de westmuur bevindt zich een tweeledig raam, welke overwegend uit ongekleurde glas-in-loodplaatjes bestaat. Onderaan is een versiering van gekleurde glasplaatjes aangebracht. In de spitsbogen van het raam zijn randen van gestileerde witte lelies gebrandschilderd.
Een witte lelie als icoon voor de zuiverheid, de goedheid van beide afgebeelde heiligen.

Links is de Heilige Elisabeth van Thüringen te zien; rechts de Heilige Vincentius à Paulo. Hun beeltenissen zijn gebrandschilderd onder het midden van elk raamdeel.

De glazenier

Tot nu toe zijn geen gegevens bekend over de glaskunstenaar(s), het glasatelier, noch over de datering van de ramen. Jaren geleden is de kluis, waarin het archief van de Sint Joriskapel opgeborgen lag, ontvreemd. Dat verhindert het vermelden van de exacte feiten van de geschiedenis van de kapel.

De kruisweg wordt toegeschreven aan Luc van Hoek. Hij wordt echter niet vermeld in de opsomming van werken van Luc van Hoek in het boek over hem uit 1986.

Luc van Hoek

Luc van Hoek is in 1910 in Tilburg geboren en aldaar in 1991 overleden. Hij studeert Nederlandse taal en letterkunde aan de R.K. Leergangen in Tilburg. In de periode 1931-1946 is hij vooral actief als schrijver en dichter. In de jaren dertig manifesteert hij zich steeds vaker ook als tekenaar en illustrator.

In 1936 ontvangt Van Hoek zijn eerste grote kunstopdracht: hij ontwerpt gebrandschilderde ramen voor de St.-Nicolaaskerk in Valkenswaard. Talloze kerkramen zullen volgen, evenals andere kerkelijke kunstvoorwerpen, zoals altaren, kandelaars, paramenten (liturgische gewaden) en liturgisch vaatwerk. Hij werkt samen met de ateliers Van den Essen in Roermond en Van Leeuwen in Geldrop.

In de jaren 1950-1968 beschikt hij over een eigen oven.

Van zijn profane werk verdienen de baksteenreliëfs speciale vermelding. De fraaiste voorbeelden zijn te vinden in Tilburg (o.a. gevel Kantongerecht).

meer informatie :


volgende : de verering van St. Joris

vorige : de geschiedenis van de kapel