Pastorie Nieuwstraat


de glazenieren glasatelier

De naam Josef Menke is vanaf de late negentiende eeuw tot ruim na de Tweede Wereldoorlog te traceren, een tijdspanne die doet vermoeden dat het glasatelier van generatie op generatie is overgegaan. Er is een glazenier met de naam Jos Menke die geboren is in 1900 en overleden in 1965; wellicht heeft hij het bedrijf van zijn vader overgenomen. Onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis heeft tot nu toe geen nadere informatie opgeleverd.

In 1955 nog zijn er door het glasatelier Jos Menke kerkramen gerestaureerd uit begin 20e eeuw in de Alte Kirche Kellen Sint Willibrord in Kleef, Duitsland. De ramen, in Jugendstil, zijn ontworpen door (glas)kunstenaar E.O. Köpp en door atelier Josef Menke te Goch vervaardigd.

In Noord-Brabant zijn ramen van Menke bekend in o.a. Boerdonk en Erp. En dus ook in Oirschot. Het raam De Goede Herder is ontworpen en vervaardigd door Glasmalerei Jos Menke in Goch, Duitsland, waarschijnlijk begin 20e eeuw. Het vermoeden bestaat daarom, dat het raam uit deze periode stamt.

Het priesterkoor van de neogotische Sint Servatiuskerk in Erp, gebouwd tussen 1856 en 1858, heeft glas-in-loodramen van Josef Menke uit 1899.

In de eveneens Sint Servatiuskerk in Boerdonk bevinden zich gebrandschilderde glas-in-loodramen, welke in 1925 vervaardigd en aangebracht zijn door atelier Jos Menke te Goch.


volgende : De Goede herder

vorige : de geschiedenis van de pastorie