Montfortanenklooster Groot Bijstervelt, Oirschot


geschiedenis Groot Bijstervelt

Uit een schriftelijke bron blijkt, dat in het jaar 1312 Aleydis, dochter van wijlen Henricus van Audenhove, het goed Bijsterveld in bezit heeft.

‘Bijsterveld’ of ‘Biesterveld’ betekent letterlijk: verwilderd, onvruchtbaar stuk land. De benamingen ‘Bijsterveld’ en ‘Bijstervelt’ komen beiden voor. In zijn beschrijving van de Meierij van ’s-Hertogenbosch uit 1645 noemt Philips baron van Leefdael het kasteel Oud Bijsterveld. Er zijn tekeningen bekend uit het jaar 1753, van de hand van Hordijk, van voor- en achterzijde van dat kasteel.

De toenmalige eigenaar graaf Ferdinand van Merode verkoopt in 1758 ‘Groot Biesterveld’ aan Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, heer van Oirschot en Best. Deze laat in 1775 op de plaats van het oude kasteel een nieuwe bouwen.

Op een ingemetselde steen staat te lezen: “Dit Huys en Plaats van Outs Genaamt Groot Bystervelt, is Gebouwt en aangelegt door den Hoog Wel Gebooren Heer en Vrouwe Van Oirschot en Door Hun Hoog Welgebooren Zoon Jacob Dirk Baron Sweerts De Landas. Den eerstensteen Gelegt Den 23 Maart 1772”

Tussen 1772 en 1903 gaat Groot Bystervelt meerdere malen in andere handen over. Zowel kasteel als park ondergaan daardoor veranderingen. Van 1868 tot 1882 is Johannes Nicolaas Gottfried Söhngen de eigenaar. Hij vestigt er een Franse School, een kostschool voor jongens uit gegoede families. Daarna wordt Groot Bijstervelt gekocht door John Türing von Ferrier.

In 1903 kopen de montfortanen Groot Bijstervelt van de dochter van John Türing von Ferrier, en vestigen er hun Grootseminarie, een opleidingshuis voor priesterstudenten. Volgens een persbericht uit die dagen was het buitengoed ‘afgezonderd van ’t getier der jachtende wereld, omgeven met een opvallend mooi park, de aangewezen plaats voor de vestiging van een studiehuis’.

In de loop van de tijd wordt het landgoed uitgebreid met twee bijgebouwen, een koetshuis, dat in 1903 tot kloosterkapel wordt getransformeerd, en een paardenstalling.

meer informatie :


volgende : de geschiedenis van het klooster