Montfortanenklooster Groot Bijstervelt, Oirschot


Geschiedenis montfortanenklooster Groot Bijstervelt

Vanuit het klooster der montfortanen in Schimmert (Zuid-Limburg) wordt in oktober 1903 op het landgoed Bijstervelt in Oirschot het grootseminarie (priesteropleiding) gesticht onder supervisie van de Congregatie der Montfortanen, afgekort tot SMM, te Schimmert.

Dit landgoed, Groot Bijstervelt, wordt gezien als de aangewezen plaats voor de vestiging van een studiehuis, aldus de geschiedschrijving. Van staatswege wordt bij Koninklijk Besluit van 12 december 1903 hiervoor toestemming verleend.

Tot patrones van dit studiehuis, ook wel scholasticaat en grootseminarie genoemd, wordt de Allerheiligste Maagd Maria, Koningin en Meesteres gekozen.

Tijdens het zomerreces van 1906, welke zoals gebruikelijk door de montfortanen doorgebracht wordt in Schimmert, blijkt de kapel afgebrand te zijn. De recreatiezaal fungeert tijdelijk als kapel.

De oostelijke vleugel van het huidige gebouw wordt in 1907 gebouwd volgens het plan van architect W. Th. van Aalst uit s-Hertogenbosch. Hierin worden de priesterstudenten gehuisvest en leslokalen ingericht. Op de bovenste etage wordt een nieuwe, voorlopige kapelruimte ingepast.

Intussen gaat er een geldinzamelingsactie van start om een volwaardige buitenkapel te verwezenlijken. De eerste steen hiervoor wordt in maart 1910 gelegd en in september vindt de inzegening van de kapel plaats door Mgr. Cornelius van der Ven, bisschop van s-Hertogenbosch. Later wordt een westelijke vleugel aangebouwd, met een aanpassing die de kapel verbindt met het hoofdgebouw.

Een laatste aanbouw, haaks staande op de oostelijke vleugel, gebeurt in 1956.

De voertaal op Groot Bijstervelt is Frans; het gebruik van het Nederlands wordt niet toegestaan. Dit veroorzaakt afstand tussen de bewoners van Groot Bijstervelt en die van de wijde omgeving van Oirschot. De priesterstudent kan zijn wijding tot priester alleen ondergaan, als hij het Frans als voertaal volledig beheerst. Deze eis heeft als gevolg, dat de priester geen werk vindt, noch relaties kan opbouwen in de Nederlandse Kerkprovincies. Uiteindelijk wordt de strikte taal-eis losgelaten en kunnen de montfortanen zich toeleggen op hun doelstellingen: prediking onder het gewone volk en het organiseren van retraites (bezinningsdagen).

Vanaf 1966 volgen de montfortaanse priesterstudenten hun theologische opleiding in Tilburg. Uiteindelijk verhuizen in 1969 ook de laatste studenten daar naar toe. Een deel van Bijstervelt wordt bezinningscentrum. Aanvankelijk wordt het centrum geleid door de Zusters van het Cenakel uit Tilburg en later door de montfortanen zelf onder de naam: Montfortcentrum Op Weg.

In 2009 wordt Groot Bijstervelt verkocht aan Woningbedrijf Oirschot. December 2011 verlaten de laatste montfortanen het klooster Bijstervelt. Zij voegen zich bij hun mede-montfortanen in Valkenburg.

Het kasteeltje is hierna ontwikkeld tot appartementencomplex.

meer informatie :


volgende : Patroonheilige Louis-Marie Grignion de Montfort