Kapel van de Heilige Eik, Oirschot


de architectuu van de kapel

De kapel is een éénbeukige bakstenen gebouw, dat witgepleisterd is. Deze kapel heeft een trapgeveltje en een 15e-eeuwse arcade met vier zuiltjes, die afkomstig zijn van de Oirschotse Sint-Petruskerk. Daar ondersteunden ze de orgeltribune, tot de toren in 1904 gedeeltelijk instortte. De voorgevel met deze pilaren is in 1907 toegevoegd. De bogen zijn romaans rond.

Boven in de witte trapgevel met schijnvoegen staat in een inspringend console een beeltenis van Maria met kind. Het Mariabeeldje is een kopie van het 40 centimeter hoge originele, dat zich in de Sint-Petruskerk te Oirschot bevindt. De vensters hebben een neogotisch-spitse vorm aan de bovenzijde.

De uitbreiding van de kapel is aan de buitenkant zichtbaar, doordat het dak hiervan hoger is dan het oorspronkelijke kapelgedeelte. In de kapel is het originele en het uitgebreide deel verbonden door een ronde boogmuur. Hierop is bij binnenkomst te lezen: AVE MARIA.

Het barokaltaar dat in 1746 is vervaardigd door Walter Pompe, is afkomstig van de toenmalige schuurkerk aan de Nieuwstraat in Oirschot. Een luiklokje hangt in een open torentje, dat op het dak boven het altaar is geplaatst.

De apsis bestaat uit drie segmenten welke een halve boog vormen. In elk segment is een vensternis, met links en rechts een glas-in-loodraam. Het middelste, dat aan het oog onttrokken wordt door het barokaltaar, is dichtgemetseld. Aan de buitenzijde hiervan is een crucifix geplaatst in de nis.

De kapel fungeert ook als gedachteniskapel voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
De Kapel van de Heilige Eik is een rijksmonument.

meer informatie :


volgende : kapel als bedevaartsplaats

vorige : geschiedenis van de kapel