Karmelietessenklooster Blijendaal, Oirschot


de kapel

In 1931 zijn tijdens de verbouwing van het klooster, waarna de karmelietessen zich weer in Oirschot vestigen, in de blinde muur van de kapel aan de straatkant twee spits toelopende hoge vensters aangebracht in de kapelruimte. Deze worden uiteraard beglaasd met glas-in-loodramen. Hierdoor stroomt er niet alleen licht vanuit de west-, maar ook vanuit de oostkant.

Op het oosten bevindt zich, zoals gebruikelijk in een kerk, de apsis (priesterkoor) met het altaar. Tegen de oostwand en onder de ramen geplaatst staat een verguld tabernakel, een afsluitbaar kluisje, waarin de ciborie (kelk) met hosties wordt bewaard.
Het altaar, dat als offertafel dient, staat vooraan in de apsis.

De kapel is lang en smal, net als het middenschip, waar de karmelietessen dagelijks hun getijden bidden en de eucharistie vieren.
Voor buitenstaanders is aan de straatkant een toegangsdeur die via een hal naar een ruimte leidt. Deze staat als een transept (zijvleugel) haaks op de apsis. Dat biedt niet-kloosterlingen de gelegenheid ook de eredienst te kunnen bijwonen.

Aan de andere zijde van de apsis geeft het transept toegang tot de sacristie, vroeger binnen-sacristie genoemd, en een huiskapelletje. In dit kapelletje staat een houten altaar van Willem Pompe, eigendom van de parochie Sint-Petrus te Oirschot, en aan de zusters in bruikleen gegeven. Ook bevinden er zich veertien kruiswegstaties, welke zijn vervaardigd door de karmelietes zuster Martina van de Meer.

De zoldering van de transepten en het middenschip is lager dan die van de apsis.

Boven het middenschip, ook wel zusterkoor genoemd, bevindt zich een etage. Daar sliep van oudsher elke karmelietes in haar eigen kloostercel.

Hoog in de apsisruimte zijn twee smalle spitsboogvensters te zien, beglaasd met gekleurde glas-in-loodruitjes, van waaruit een blik op de apsis geworpen kan worden.

Vier gekoppelde spitsboogvensters verlichten het middenschip. Voorheen waren dit rechthoekige vensters. In de buitenmuur van de gebedsruimte zijn eveneens spitsboogvensters aangebracht welke eveneens beglaasd zijn met eenvoudig gekleurd glas in lood.

De bezoekersruimte heeft een devote uitstraling; op een sokkel in een hoge nis staat een uit hout gesneden Mariabeeld, met daarvoor een kaarsen- en bloemenstandaard.
Links hiervan is op een muursokkel een kleine replica van het Kindje Jezus van Praag geplaatst. Aan de rechterkant hangt een icoonachtig paneel waarop de heilige Johannes van het Kruis in aanbidding voor de kruisdragende Jezus is afgebeeld.

Onder de twee ramen in deze ruimte zijn eveneens houten paneeltjes opgehangen waarop de veertien kruiswegstaties te zien zijn.

meer informatie :


volgende : de orde van de Karmelieten

vorige : de geschiedenis van het klooster