Karmelietessenklooster Blijendaal, Oirschot


geschiedenis van het klooster Blijendaal

Om te beginnen de naam van het klooster. De schrijfwijze is in de loop der eeuwen niet consistent. In de documenten worden de volgende variaties gebruikt: Bleijendael, Bleijendaal, Blijendael, Blijendaal.

De oorsprong van klooster Blijendaal ligt in het karmelietessenklooster te Antwerpen, waar meisjes uit gegoede kringen hun opvoeding genieten.
De notabel Silvester Lintermans uit Oirschot brengt, als hij weduwnaar wordt, zijn dochter Maria onder bij een vriendin die in Antwerpen in de buurt van het klooster woont. Zo komt hij in contact met de karmelietes Maria van Valkenisse, die als de Heilige Non aangeduid wordt.
Lintermans besluit in 1644 om een karmelietessenklooster te stichten in het door hem verworven pand Blijendaal te Oirschot. Dit stamt waarschijnlijk uit de 13e/14e eeuw.

Het huis ondergaat een verbouwing en er wordt een kapel toegevoegd. De Staatse autoriteiten geven daarbij als restrictie, dat er geen ramen aan de straatzijde mogen komen.

Na de verbouwing verhuizen Maria van Valkenisse en enkele van haar medezusters naar dit nieuwe klooster. Dit wordt beschouwd als een zogenoemd buitenhuis. Het moederklooster in Antwerpen is een gesloten kloosterdomein, afgezonderd van de buitenwereld, ontoegankelijk voor buitenstaanders.
In het klooster in Oirschot wordt op dezelfde wijze geleefd. Alle contacten lopen via de buitenzuster.

In 1658 sterft de Heilige Non. Enkele jaren later, in 1663, verlaat de karmelietessenorde het pand om zich in de Zuidelijke Nederlanden (huidige BelgiŽ) te vestigen. Blijendaal wordt weer een woonhuis.

Pas in 1931 komen de karmelietessen met het stichten van de Karmel Sint-Josef weer terug in het gebouw Blijendaal na moderne aanpassing. Architect Hendrik Willem Valk (1886-1973) breidt het gebouw hiertoe uit aan de zijkant.
De tweede zijvleugel stamt uit 1951 en is ontworpen door architect Jacques Priem.

Het huidige klooster Blijendaal herbergt sinds 1991 ook een verpleeghuis voor bejaarde karmelietessen. Het is ontworpen door architect Lanfermeier en is een officieel Klooster Verzorgingshuis (KVH).

meer informatie :


volgende : de kapel van het klooster