Johannes' Onthoofding, Nuland


De ramen

Waarschijnlijk zijn de twee relatief kleine apsisramen ontworpen door Jan Vaessen (1900-1958). Argumenten voor deze toeschrijving zijn de signatuur ‘JAN’ rechtsonder op een van beide ramen en de stijl van de glasschildering, die enigszins te vergelijken is met Vaessens ramen in de Everaduskapel te Megen. Op basis van deze toeschrijving zijn de ramen te dateren tussen 1950 en 1958, respectievelijk het jaar waarin de Nulandse kerk wordt voltooid en het sterfjaar van de kunstenaar.

De apsisramen lijken bij oppervlakkige beschouwing op abstracte kleurencomposities. De brandschildering is in feite grotendeels een dunne tekening op glas, zodat details zich pas aftekenen in het kleurenspel wanneer men wat langer kijkt. De techniek, waarbij kleine glasscherven in lood worden gevat en de brandschildering slechts ondersteunend is, wordt door kunsthistorici ‘musivisch’ (mozaïekachtig) genoemd.

In de pastorie bevinden zich twee kleine ramen: het ene in de vestibuledeur, het andere erboven.

De glazenier

Jan Vaessen (1900-1958) is geboren in Roermond en aanvankelijk werkzaam bij het bekende Atelier Nicolas aldaar. Later vestigt hij zich als kunstschilder en glazenier in Vught. Hij krijgt diverse opdrachten van de franciscaner orde.

Vaessen is de uitvinder van het glas-in-plasticraam. Na uitgebreide proefnemingen en onderzoek door TNO in Delft, wordt in 1954 het eerste raam volgens dit procedé onthuld in het pensionaat van de franciscanen in Kerkrade-Bleijerheide.

In 1955 heeft Jan Vaessen drie ramen gemaakt voor de Everarduskapel in Megen.

meer informatie :


volgende : de verering Johannes Onthoofding
vorige : de geschiedenis van de kerk