St.Victorkerk Neerloon


De ramen

Uit een bewaard gebleven rekening blijkt dat in 1890 door het glasatelier van Hein Derix in Kevelaer (D) drie apsisramen voor de St.-Victorkerk zijn vervaardigd. De overige twee ramen – in de zijwanden – zijn van hetzelfde atelier en kunnen eveneens in 1890, of kort daarna, worden gedateerd. Mogelijkerwijs zijn ontwerptekeningen gebruikt van Friedrich Stummel, van wie de oprichters van het glasatelier de fijne kneepjes van het vak leerden.

Het middelste apsisraam – met een beeltenis van Christus – is in de jaren zestig van de vorige eeuw uit de kerk verwijderd om de wand te kunnen dichtmetselen.Tot begin 2010 lag dit raam opgeslagen op de zolder van de pastorie in Neerloon. Sommige glasstukken bleken gebroken, andere ontbraken en het lood was deels vergaan. Het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein heeft eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarna glasatelier Derix in Kevelaer kosteloos de restauratie heeft verzorgd. Het gerestaureerde raam is als bruikleen ondergebracht in het museum, maar wordt op termijn, indien mogelijk, in de St.-Victorkerk teruggeplaatst.

De twee ramen in de zijwanden, met afbeeldingen van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria, zijn op dezelfde ontwerptekeningen gebaseerd als de ramen in de St.-Benedictuskerk te Teeffelen. Dit zegt iets over de werkwijze van glasateliers in de hoogtijdagen van het katholicisme. Er werden niet altijd unieke kunstwerken afgeleverd. Figuren en composities werden herhaald om aan de grote vraag naar gebrandschilderd glas te kunnen voldoen.

De glazenier

Het glasatelier Hein Derix in Kevelaer is in de negentiende eeuw opgericht als afsplitsing van atelier Wilhelm Derix in Goch. Behalve in Duitsland heeft Derix eind negentiende en begin twintigste eeuw ook in Nederland veel kerkramen geleverd.

De oprichters van het atelier leerden het ambacht van Friedrich Stummel (1850- 1919), indertijd een vooraanstaand kunstenaar, woonachtig in Kevelaer. Veel van de door Friedrich Stummel gemaakte ontwerpen zijn ook na zijn dood door Derix nog gebruikt.

Het nog altijd bestaande glasatelier heeft de afgelopen decennia samengewerkt met bekende kunstenaars als Markus Lüpertz, Joachim Klos, Jochem Poensgen, Ludwig Schaffrath, Johannes Schreiter en Hubert Spierling.


volgende : St. Victor

vorige : geschiedenis van de kerk