St.Victorkerk Neerloon


de geschidenis van de kerk

Neerloon is in de middeleeuwen, evenals het land van Maas en Waal, eigendom van het machtige kapittel van Xanten (D). Bij de grote pachtboerderij die het kapittel in Neerloon bezit, wordt een kerk gesticht. Het gebouw wordt in 1405 vermeld als ‘quarta capella’. Dat betekent dat het om een klein kerkje gaat. De patroonheilige is dezelfde als in Xanten: Victor.

In de zeventiende eeuw, tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wordt de kerk protestants, ofschoon er nauwelijks protestanten in het dorp of de omgeving wonen. De katholieke bevolking moet genoegen nemen met een schuurkerk. De oude St.-Victorkerk raakt sterk in verval.

Rond 1800 krijgen de katholieken de kerk als ruďne weer terug. Desastreus is een overstroming in 1820, waarbij een groot deel van het schip instort. In 1821 wordt de kerk herbouwd zoals die nu nog ongeveer is. De eenvoudige veertiende-eeuwse toren blijft behouden.

Het betreft een eenbeukig kerkje. De toren heeft vlakke muren en een tentdak. De onderste meters van de toren zijn met tufsteen ommetseld, de rest is van baksteen. Dat de toren ooit moet zijn verhoogd, blijkt uit de verschillende formaten baksteen en de dichtgezette oude galmgaten. Het interieur heeft pilasters en een tongewelf van stuc.

meer informatie :


volgende : de glazenier