MichaŽlkerk, St. Michielsgestel


De ramen

In de voormalige sacristie, die sinds 1981 dienstdoet als kapel en repetitieruimte voor het kerkkoor, bevindt zich het enige gebrandschilderde raam van de St.-MichaŽlkerk, daterend uit 1932 of later. De kunstenaar is vooralsnog onbekend.

Er zijn twee theorieŽn over de herkomst van dit raam. Het zou ofwel afkomstig zijn uit een tochtdeur in de vestibule van de oude pastorie, ofwel uit het nabijgelegen voormalige seminarie Beekvliet. Volgens de eerste theorie zou het raam in de jaren zestig herplaatst zijn, en in het tweede geval zou het eind jaren zeventig vanuit Beekvliet, dat toen deels werd gesloopt, naar de kerk zijn overgebracht.

In de rechterzijkapel, de MichaŽlkapel, is een smal abstract glas-in-loodraam aangebracht met veel blauw- en wittinten. Ook van dit raam is de maker niet bekend. De stijl doet vermoeden dat het raam dateert uit de jaren zestig van de twintigste eeuw.


volgende : de verering van Michael
vorige : de geschiedenis van de kerk