Kentalisgebouw St. Michielsgestel


de geschiedenis van het gebouw

Het gebouw van Kentalis, een zorg- en onderwijsinstelling voor doven en mensen met een auditieve of communicatieve beperking, is door architect J.H.H. van Groenendaal tussen 1908 en 1910 gebouwd als Doofstommeninstituut. De geschiedenis van het instituut gaat terug tot 1828. In dat jaar begint Martinus van Beek, leraar aan de Latijnse School in Gemert, met onderwijs aan doofstommen.

Het aantal leerlingen groeit gestaag en in 1840 wordt een nieuw onderkomen gevonden in kasteel Nieuw Herlaer te Sint-Michielsgestel. Als uitbreiding op die locatie niet meer mogelijk is, komt het huidige gebouw tot stand.

De plattegrond van het monumentale gebouw is U-vormig: links was vroeger de afdeling voor jongens, rechts voor meisjes, en het middendeel was bestemd voor de administratie en het onderkomen van aan het instituut verbonden priesters.

Aan beide uiteinden van de U-vorm bevindt zich een kapel: één voor de jongens en één voor de meisjes. Beide kapellen zijn haaks geplaatst ten opzichte van de gebouwvleugels. Oorspronkelijk waren de kapellen in het midden van de dwarsvleugels gesitueerd; door sloop van een deel van het complex is de huidige situatie ontstaan.

De kapellen lijken op elkaar, al is de jongenskapel groter en iets rijker van uitvoering. Karakteristiek voor het interieur is het gebruik van geglazuurde baksteen en verschillende soorten gele baksteen. Het schip heeft in beide kapellen een netgewelf, en het koor een stergewelf. Wegens ruimtegebrek zijn de kapellen in de jaren dertig uitgebreid met een zijkapel. Alleen de meisjeskapel is nog als gebedsruimte in gebruik. In de jongenskapel is sinds 1993 het Oudheidkundig Museum gevestigd.

meer informatie :


volgende :de glazeniers