St.Servatius, Megen


de ramen

De zeven gebrandschilderde ramen in het priesterkoor, aangebracht tussen 1892 en 1899, zijn vervaardigd door het bekende atelier F. Nicolas & Zonen te Roermond. Voorgesteld zijn de zeven sacramenten, aangevuld met Bijbelse scènes. Hetzelfde atelier vervaardigde in 1915 voor de Mariakapel het raam met Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De stijl van de beglazing is neogotisch.

In de voormalige doopkapel, thans devotiekapel van St. Servatius, bevindt zich een raam met de doop in de Jordaan. Dit eveneens neogotische raam is vervaardigd in 1908 door de glazenier H. Jacs. Baptista.

De kerk bezit verder een raam met de H. Servatius, ontworpen door de Bossche beeldhouwer Antoon van Bokhoven en uitgevoerd door de firma Miller te Kevelaer. Dit raam, vermoedelijk daterend uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, is afkomstig uit het jongensinternaat Huize Ruwenberg in St.-Michielsgestel. Toen de internaatsgebouwen in 1989 werden afgebroken, is het kunstwerk door een parochiaan uit Megen verworven voor de St.-Servatiuskerk.

De gebrandschilderde ramen van de St.-Servatiuskerk zijn in 2010 gerestaureerd.

De glazeniers

Antoon van Bokhoven

Antoon van Bokhoven (1881-1959) was beeldhouwer, beeldsnijder en (glas)schilder. In 1923 nam hij het atelier van zijn vader, de beeldhouwer Michiel van Bokhoven, in ’s-Hertogenbosch over. Tot 1934 was de beeldhouwer Henri Jonkers zijn compagnon.

H. Jacs. Baptista

Van deze glazenier zijn geen nadere gegevens bekend

Firma Miller

Ook van deze glazenier zijn geen nadere gegevens bekend

meer informatie :


volgende : St. Servatius

vorige : de geschiedenis van de kerk