Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Megen


De ramen

In 1949 zijn zes gebrandschilderde ramen geplaatst van Pierre van Rossum. Ze zijn bekostigd uit inzamelingen door het Biddend Leger, een geloofsbeweging die bidtochten naar de kapel organiseerde.

Er zijn vijf van de zeven smarten van Maria afgebeeld: de voorspelling van Simeon in de tempel, de vlucht naar Egypte, Jezus als twaalfjarige in de tempel, de ontmoeting op de kruisweg en de kruisafneming. De kruisiging en de graflegging ontbreken. Het zesde raam stelt de Moeder van Smarten voor.

De glazenier

Pierre van Rossum

Na de lagere school in Herpen en Oss, gaat Pierre van Rossum (1919-2003) naar het Canisiuscollege in Nijmegen en vervolgens naar de kunstacademie in Arnhem. Praktijkervaring doet hij op bij de bekende glazenier Joep Nicolas en de firma Gebroeders Den Rooijen, beiden in Roermond. Later vestigt hij zich als zelfstandig glazenier in Kampen.

Uit 1943 dateren twee ramen met de beeltenissen van St. Hubertus en St. Sebastianus, de patroonheiligen van Van Rossums geboortedorp Herpen. Deze zijn in het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein ondergebracht. Tezelfdertijd ontstaan zes gebrandschilderde ramen voor de St.-Sebastianuskerk in Herpen, gefinancierd door zijn vader. Deze ramen zijn niet meer aanwezig. Ook voor het ouderlijk huis aan de Rogstraat maakt de kunstenaar een raam.

Niet ver van Herpen zijn ramen van zijn hand te vinden in de St.-Luciakerk te Ravenstein (in samenwerking met Piet Koppens), de H. Maria-Magdalenakerk te Geffen en de kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Megen. Zijn ramen in de bedevaartskapel St.-Anna in Koolwijk zijn verwijderd. Ook elders in Noord-Brabant is Van Rossum werkzaam. Zo vervaardigt hij de complete beglazing van de St.-Servatiuskerk in Borkel (bij Valkenswaard) en een gedenkraam voor het Bisschoppelijk Paleis in ’s-Hertogenbosch.

Omdat Van Rossum veel opdrachten krijgt uit Noord-Amerika, emigreert hij in 1956 met zijn gezin naar Canada en later naar de Verenigde Staten. Daar ontstaan vooral gebrandschilderde ramen, maar ook wandschilderingen, mozaïeken en grafiek. Hij voert opdrachten uit voor de kathedraal van Washington en diverse overheidsgebouwen.


volgende : Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

vorige : de geschiedenis van de kapel