Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Megen


geschiedenis van de kapel

In 1645 stichten franciscanen in de katholieke enclave Megen een klooster en richten een broederschap op ter verering van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (of weeën). In 1733 wordt even buiten Megen een kapel gebouwd ter ere van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Volgens een vermelding uit 1706 stond op dezelfde plek al eerder een ‘Heiligen Huisken’.

Het aan de Maas gelegen stadje Megen (met de dorpen Haren, Macharen en Teeffelen) vormde tot omstreeks 1800 een onafhankelijk graafschap van katholieke signatuur. Brabant had geen eigen bestuur, maar viel rechtstreeks onder het gezag van de Staten-Generaal, het hoogste bestuur van de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’, zoals het gebied, dat nu Nederland is, toen werd genoemd. De Republiek was protestants. Als enclave in Staats gebied was het stadje een ideale vestigingsplaats voor kloosters en een toevluchtsoord voor katholieken uit omliggende gebieden.

De kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten is gelegen langs de weg naar Macharen, waar de Kapelstraat overgaat in de Megensedijk. Het is een driezijdig gesloten zaalgebouwtje met klokgevel. De ingang bevindt zich onder een open zuilenportiek met fronton. In het fronton staat de volgende tekst: ‘Langs deze weg zet genen voet of zeg Maria wees gegroet’. Een beeldje van de Moeder van Smarten, een replica naar een achttiende-eeuws origineel van Walter Pompe, staat in een nis in de gevel. Binnen bevindt zich een replica van een vijftiendeeeuws Mariabeeld.

Vanaf de stichting werd ruim tweehonderd jaar lang een groot aantal missen opgedragen voortkomend uit fundatieverplichtingen ten behoeve van de broederschap, en bestelde missen voor de zielenrust van overledenen. Een fundatie is een fonds verbonden aan een kerk, vaak in de vorm van een stuk land. Van de opbrengst daarvan moesten missen opgedragen worden. In de loop van de twintigste eeuw is deze traditie verdwenen. Ook werden er vroeger vanuit Megen bidtochten naar de kapel gehouden voor zieken.

In de Tweede Wereldoorlog raakt de kapel beschadigd, zodat herstelwerkzaamheden nodig zijn. In de jaren 1948-1949 worden de huidige glas-in-loodramen geplaatst. In de jaren zestig loopt de belangstelling voor de kapel sterk terug en het gebouwtje raakt in verval. Na plaatsing op de monumentenlijst in 1970, wordt de kapel in 1988 gerestaureerd en opnieuw ingewijd.

meer informatie :


volgende : de glazenier