Klooster Franciscanen Megen


de minderbroeders-franciscanen in Megen

Omdat de in 1629 uit ís-Hertogenbosch verdreven minderbroeders-franciscanen toezeggen een Latijnse School te zullen stichten, mogen zij zich in Megen vestigen. De in 1645 gestichte school is uitsluitend toegankelijk voor jongens. De leerlingen leren onder meer Latijn, de taal van de wetenschap, onmisbaar voor het volgen van hogere studies. De Latijnse School trekt katholieke jongens aan uit de hele Republiek, waar katholiek onderwijs verboden is.

Behalve met onderwijstaken en gebed houden de broeders zich bezig met het bewerken van het land en allerhande huishoudelijk werk. Ook proberen zij het katholieke geloof levend te houden aan de overkant van de Maas, in het Land van Maas en Waal (behorend bij de Republiek), waar het protestantisme staatsgodsdienst is. De broeders trekken er vermomd als marskramers rond, met een reisaltaartje in hun marskramerkist.

In 1877 wordt de Hooger-Onderwijswet ingevoerd, zodat de Latijnse School een bijzondere school van hoger onderwijs wordt. In 1967 wordt de school opgeheven. Het voormalige schoolgebouw, het huidige gemeenschapshuis Acropolis, staat tegenover het klooster.

Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw vindt een heroriŽntatie plaats. De broedergemeenschap legt zich toe op het gastvrij ontvangen van broeders van elders die tijdelijk rust zoeken. Later zijn ook leken, zowel mannen als vrouwen, welkom voor een retraite.

meer informatie :


volgende : de ramen

vorige : de geschiedenis van het klooster