St. Lambertus, Maren Kessel


de glazenier

De ramen

De St.-Lambertuskerk heeft twintig gebrandschilderde ramen uit 1951. Op zes ramen zijn personen afgebeeld. Deze bevinden zich in de kapellen aan weerszijden van de hoofdingang en de kapel rechts naast de viering. Huib de Corti is de ontwerper van deze ramen. De andere veertien ramen zijn voorzien van symbolische tekens, verwijzend naar de zeven sacramenten en de zeven deugden. Ze bevinden zich in het schip en gelet op de stijl zouden ze eveneens van De Corti kunnen zijn. De uitvoering van de beglazing – in elk geval van de kapelramen – was een van de eerste opdrachten van het pas opgerichte GlasBewerkingsbedrijf Brabant uit Tilburg.

De thematiek van de ramen in het schip herinnert gedeeltelijk aan ramen uit het atelier F. Nicolas & Zonen in de voormalige St.-Lambertuskerk te Maren, vervaardigd in 1909, vermoedelijk in neogotische stijl. Deze hadden de toediening van de zeven sacramenten als onderwerp. Volgens informatie uit het Bisdomarchief was het ontwerp van de priester-kunsthistoricus Xavier Smits.( * ) Mogelijk wordt hier met ‘ontwerp’ het plan voor de uit te beelden onderwerpen (iconografisch plan) bedoeld en niet de artistieke invulling. Enkele jaren eerder maakte Smits een dergelijk iconografisch plan voor de nieuwe St.-Jacobskerk in ’s-Hertogenbosch.

De St.-Lambertuskerk heeft, zoals veel kerken in de stijl van de Bossche School, kleine vensters. Hierdoor spelen de loodstrips een nadrukkelijke rol in het beeld. Het kleurgebruik is ingetogen. Veelkleurig glas zou het interieur wellicht te donker hebben gemaakt. Dit is ondervangen door de glas-in-loodramen bijna allemaal een gebrandschilderd middendeel te geven met ongekleurd glas eromheen.

De glazeniers

Huib de Corti

De kunstenaar Huib de Corti (1924-1986) heeft zijn opleiding genoten aan de Academie voor Beeldende Kunst in Tilburg. Hij was aquarellist, graficus, glasschilder, schilder en tekenaar. Naast religieuze onderwerpen schilderde hij veel stillevens en boslandschappen.

In de beginperiode is hij werkzaam in het atelier van Charles Eijck in Schimmert (Zuid-Limburg). Vervolgens is hij verbonden aan het glazeniersatelier van Piet Clijsen in Tilburg. Later werkt hij als tekendocent aan de Pedagogische Academie in ’s-Hertogenbosch.

Huib de Corti is lid van de Brabantse Stichting voor Beeldende Kunst en Edelambacht.

Glasbewerkingsbedrijf Brabant

Glasbewerkingsbedrijf Brabant te Tilburg is in 1951 opgericht en heeft veel kerken en andere gebouwen van gebrandschilderde ramen voorzien. Het bedrijf is gespecialiseerd in uiteenlopende glastoepassingen, zoals glas in lood, brandschilderen, glasappliqué, gezandstraald glas, glasfusing en zeefdruk op glas. Er wordt samengewerkt met vrije kunstenaars, vanaf de eeuwwisseling bijvoorbeeld veelvuldig met Marc Mulders, die zijn ontwerpen grotendeels zelf uitvoert. Het bedrijf heeft zich ook toegelegd op de restauratie van glasramen.

meer informatie :


volgende : de verering van Lambertus
vorige : de geschiedenis van de kerk