St. Lambertus, Lith


De ramen

De gebrandschilderde tamen van de St.-Lambertuskerk zijn tussen 1901 en 1919 vervaardigd door het Roermondse atelier F. Nicolas en Zonen. De stijl is neogotisch. Verschillende ontwerpers hebben aan de beglazing meegewerkt en er zijn dan ook stijlverschillen waar te nemen. De meeste ramen zijn van C.J. Stahl, vijf ramen van Franz Thelen en twee van Frans Nicolas jr..

Thelen, geboren in 1826 te Düsseldorf, werkt van 1890 tot in de vroege twintigste eeuw voor het atelier F. Nicolas en Zonen. Wanneer Stahl naar Roermond komt, is niet precies bekend, maar hij is in elk geval vanaf de eeuwwisseling tot in de jaren twintig actief voor het atelier.

De thematiek van de ramen toont een voorliefde voor de zogenoemde typologische benadering van de Bijbel. Daarbij wordt een gegeven uit het Oude Testament, het ‘(proto)type’, gekoppeld aan een verwant gegeven uit het Nieuwe Testament, het ‘antitype’. Het prototype is een voorafbeelding ter verduidelijking van het antitype.

De glazenier

<

F. Nicolas en Zonen

Frans Nicolas sticht in 1855 in Roermond een atelier voor gebrandschilderd glas. Aanvankelijk voert hij vooral restauratieopdrachten uit, maar al snel maakt hij ook veel nieuwe ramen.

Zijn samenwerking met de architect P.J.H. Cuypers, die talrijke kerken bouwt, draagt hier in belangrijke mate aan bij en zijn bedrijf groeit uit tot het grootste in zijn soort van Nederland. Aanvankelijk zijn de ontwerpen vooral van Frans Nicolas zelf, maar aan het eind van de negentiende eeuw worden ook andere – vaak buitenlandse – ontwerpers ingeschakeld.

Door de toegenomen vraag naar gebrandschilderd glas krijgt het atelier een fabrieksmatige organisatiestructuur. Zo worden het tekenen van het ontwerp, het vervaardigen van het karton (op ware grootte), het glas snijden, alsmede het beschilderen, branden en in het lood zetten van de ramen door gespecialiseerde ambachtslieden uitgevoerd. De nadruk ligt op neogotisch werk, maar atelier F. Nicolas kan leveren in alle mogelijke stijlen. Er wordt garantie afgegeven voor de degelijkheid van het werk.

In 1880 worden de beide zonen van Frans, te weten Charles en Frans jr., vennoten in het bedrijf, dat voortaan de naam F. Nicolas en Zonen voert. Frans jr. is vooral werkzaam als ontwerper en Charles heeft de zakelijke leiding. Het atelier is actief in heel Nederland, maar ook over de grens en probeert zelfs voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Tal van glazeniers en kunstenaars vinden er een leerschool.

Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw vervaardigt ook Joep Nicolas, een zoon van Charles, ontwerpen voor het bedrijf. Hij ontwikkelt zich algauw tot een van de belangrijkste Nederlandse glazeniers van zijn tijd, met een beweeglijke, schilderachtige stijl waarin neogotiek geen rol meer speelt. Elementen uit de vrije kunst worden door hem in de glasschilderkunst geïntroduceerd.

De Duitser Max Weiss neemt het atelier over als Joep Nicolas in 1939 naar de Verenigde Staten emigreert.

meer informatie :

  • Carine Hoogveld : Glas in lood in Nederland 1817-1968
  • wikipedia


volgende : de verering van Lambertus
vorige : de geschiedenis van de kerk