St.Lambertuskerk Huisseling


De ramen

In de apsis zijn rond 1913 vijf gebrandschilderde ramen uit het atelier F. Nicolas & Zonen geplaatst. Voorgesteld zijn belangrijke evangelieverhalen waaraan kerkelijke feestdagen zijn gekoppeld: de annunciatie (Maria Boodschap), de geboorte (Kerstmis), de kruisdood (Goede Vrijdag), de verrijzenis (Pasen) en de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren).

Kenmerkend voor ramen uit het atelier F. Nicolas & Zonen zijn een gevarieerd kleurenpalet, perfectionistisch weergegeven figuren en weelderige architecturale toevoegingen in gotische stijl.

Een bijzonderheid is het raam in de sacristie, met vier ‘schilderijtjes’ op glas. De grisailletechniek, die doet denken aan gewassen pentekeningen, is verlevendigd met zilvergeel. De stijl doet vermoeden dat het raam net als de apsisramen kort na de voltooiing van de kerk is gerealiseerd. De maker is niet bekend, maar het moet een vaardig glasschilder zijn geweest, misschien iemand uit het atelier F. Nicolas & Zonen.

De glazenier

F. Nicolas en Zonen

Frans Nicolas sticht in 1855 in Roermond een atelier voor gebrandschilderd glas. Aanvankelijk voert hij vooral restauratieopdrachten uit, maar al snel maakt hij ook veel nieuwe ramen.

Zijn samenwerking met de architect P.J.H. Cuypers, die talrijke kerken bouwt in die periode, draagt hier in belangrijke mate aan bij en zijn bedrijf groeit uit tot het grootste in zijn soort van Nederland. Aanvankelijk zijn de ontwerpen vooral van Frans Nicolas zelf, maar aan het eind van de negentiende eeuw worden ook andere – vaak buitenlandse – ontwerpers ingeschakeld.

Door de toegenomen vraag naar gebrandschilderd glas krijgt het atelier een fabrieksmatige organisatiestructuur. Zo worden het tekenen van het ontwerp, het vervaardigen van het karton, het glas snijden, alsmede het beschilderen, branden en in het lood zetten van de ramen door gespecialiseerde ambachtslieden uitgevoerd. De nadruk ligt op neogotisch werk, maar atelier F. Nicolas kan leveren in alle mogelijke stijlen. Er wordt garantie afgegeven voor de degelijkheid van het werk.

In 1880 worden de beide zonen van Frans, te weten Charles en Frans jr., vennoten in het bedrijf, dat voortaan de naam F. Nicolas en Zonen gaat voeren. Frans jr. is vooral werkzaam als ontwerper en Charles heeft de zakelijke leiding. Het atelier is actief in heel Nederland, maar ook over de grens en probeert zelfs voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Tal van glazeniers en kunstenaars vinden er een leerschool.

Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw vervaardigt ook Joep Nicolas, een zoon van Charles, ontwerpen voor het bedrijf. Hij ontwikkelt zich algauw tot een van de belangrijkste Nederlandse glazeniers van zijn tijd, met een beweeglijke, schilderachtige stijl waarin neogotiek geen rol meer speelt. Elementen uit de vrije kunst worden door hem in de glasschilderkunst geïntroduceerd.

De Duitser Max Weiss neemt het atelier over als Joep Nicolas in 1939 naar de Verenigde Staten emigreert.

meer informatie :


volgende : St. Lambertus

vorige : de geschiedenis van de kerk