St. Willibrorduskerk Heeswijk


geschiedenis van de kerk

De St.-Willibrorduskerk is een driebeukige kruisbasiliek met toren. De kerk is in 1895 in neogotische stijl ontworpen door architect P.Th. Stornebrink (1853-1910) en wordt als diens beste kerkontwerp beschouwd.

Oorspronkelijk had Heeswijk een gotische kerk. In 1250 begint men met de bouw ervan en in 1284 verkrijgt de abt van de abdij van Berne het patronaatsrecht (recht om pastoors te benoemen). Na vele verbouwingen en uitbreidingen bereikt deze kerk haar uiteindelijk staat omstreeks 1500.

Als in 1648 de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst in de Meierij wordt verboden, opent de pastoor van Heeswijk een grenskapel (noodkapel net buiten de grens van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) in Bedaf, gelegen in het Land van Ravenstein, waar godsdienstvrijheid heerst.

In het laatste kwart van de achttiende eeuw wordt in Heeswijk een schuurkerk in gebruik genomen. De parochie ontvangt in 1784 een reliek van Cunera, afkomstig uit Bedaf. De schuurkerk blijft dienstdoen tot 1809. In dat jaar krijgen de katholieken hun oude parochiekerk weer terug. In 1895 wordt de oude kerk gesloopt en vervangen door de huidige kerk.

Architect P.Th. Stornebrink

Petrus Theodorus Stornebrink, geboren in 1853 te Wijchen, is in 1910 midden in zijn carrière als architect plotseling overleden te Breda. Architect Petrus Stornebrink heeft vijf kerken ontworpen.

De Sint Willibrorduskerk te Heeswijk (1895) wordt als zijn beste kerkontwerp beschouwd.

Stornebrink past verschillende stijlen toe, zowel neogotisch, als neoromaans, als neorenaissancistisch. Zijn uitgangspunt is eclectisch te noemen; dat houdt in, dat hij in zijn ontwerp verschillende stijlen tot één bouwstijl samenbrengt. Hij is niet alleen een bekend architect van kerkelijke gebouwen, maar ook van diverse bedrijfsgebouwen en herenhuizen die tot huidige Rijksmonumenten gerekend worden.

Er is ook een uitgave in druk verschenen van zijn plannen tot uitbreiding en verfraaiing van de stad ’s-Hertogenbosch.

meer informatie :


volgende : de glazeniers