Maria Magdalena, Geffen


de geschiedenis van de kerk

De oudst bekende vermelding van een kerk in Geffen is van 1290. Deze zou aan St. Trudo zijn gewijd, maar later werd Maria Magdalena de patroon-heilige. De huidige kerk werd waarschijnlijk begin vijftiende eeuw gesticht. Na de Vrede van Münster. In 1648 werd het katholieke geloof verboden en kwam de kerk in protestantse handen. Aan het begin van de negentiende eeuw werd ze teruggegeven aan de katholieken.

De Maria-Magdalenakerk is een driebeukige gotische kruisbasiliek. De midden vijftiende-eeuwse toren heeft drie geledingen. Vooral de bovenste geleding is rijk versierd met twee rijen gekoppelde galmgaten. De toren heeft een veelhoekig uitgebouwde traptoren, overhoekse steunberen en een laag tentdak uit latere tijd. Het schip uit de vroege zestiende eeuw telt vijf traveeën (een travee is een ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen, pilasters of vensters). 2 De dikke ronde pijlers rusten op achtkante basementen.

In 1893 heeft onder leiding van architect C. Franssen een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. Hierbij werd het oude koor vervangen door een nieuw transept en een driezijdig gesloten koor. Ook werd een sacristie toegevoegd. Het houten tongewelf uit 1607 werd vervangen door netgewelven en het interieur werd in neogotische stijl beschilderd.

In het oorlogsgeweld van 1944 raakten de zuidelijke zijbeuk en de traptoren zwaar beschadigd door explosieven. Het orgel werd compleet vernield. In 1948 was de kerk weer hersteld.

Van 2004 tot en met 2010 is de kerk zowel aan de buiten- als binnenzijde grondig gerestaureerd. De beschildering van het interieur en de deels beschadigde glas-in-loodramen zijn in de oorspronkelijke staat hersteld. De ramen zijn nu zó ingebouwd dat ze bij calamiteiten gemakkelijk te redden zijn.

meer informatie:


volgende : de glazeniers