Het Oude Klooster, Geffen


de glazenier

De ramen

Zes gebrandschilderde kapelramen zijn in 1929 geplaatst ter gelegenheid van het vijftigjarig kloosterjubileum van zuster Maria Margaretha. (Zij was afkomstig uit een bekende Bossche familie. Haar vader was J.J.H. Bolsius, architect en bouwkundige in dienst van de St.-Janskathedraal.) Vijf van deze ramen zijn een geschenk van haar familie, het zesde van kanunnik A.Th. Panken (Aloysius-raam). Op de zangerstribune bevindt zich nog een kleiner zevende raam. De gehele beglazing is ontworpen en vervaardigd door de firma Jos Menke Glasmalerei Goch, Duitsland.

De ramen tonen religieuze voorstellingen in combinatie met gotisch ornament. Ze zijn een laat voorbeeld van neogotiek. Kwalitatief blijven deze ramen achter bij die van het atelier F. Nicolas en Zonen, dat in dezelfde stijl werkte en net als Jos Menke in Geffen actief was (H. Maria Magdalenakerk). Zowel het kleurgebruik als de grisailleschildering zijn bij Menke minder verfijnd. Er is bijvoorbeeld weinig schaduwwerking en de detaillering van gezichten, handen en haardracht is vrij summier.

De glazenier

De naam Josef Menke is vanaf de late negentiende eeuw tot ruim na de Tweede Wereldoorlog te traceren, een tijdspanne die doet vermoeden dat het glasatelier van generatie op generatie is overgegaan. Er is een glazenier met de naam Jos Menke die geboren is in 1900 en overleden in 1965; wellicht heeft hij het bedrijf van zijn vader overgenomen. Onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis is nodig om zekerheid te verkrijgen. In Noord-Brabant zijn ramen van Menke bekend in Oerle, Boerdonk, Erp, Hintham en Mierlo.

meer informatie :


volgende : Maria Magdalena
vorige : de geschiedenis van het klooster