Het Oude Klooster, Geffen


de geschiedenis van Het Oude Klooster

De kapel is onderdeel van het complex ‘Het Oude Klooster’, dat als parochiecentrum en bejaardentehuis fungeert. Het betreft het gerestaureerde, overgebleven deel van een groot nonnenklooster met boerderij en weilanden, dat in de vorige eeuw werd gebouwd. De zusters werkten in het onderwijs en de bejaardenzorg.

In het klooster was vroeger ook een kostschool voor meisjes uit gegoede families gevestigd. In de jaren zeventig zijn de laatste vier zusters vertrokken.

Het Geffense klooster was van de congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Sorores Caritatis Matris Misericordiae, SCMM), ook bekend als de Zusters van Tilburg of de Zusters van Liefde. Deze congregatie is in 1832 gesticht door Joannes Zwijsen, destijds pastoor van de Heikese kerk (St.-Dionysius) in Tilburg, later aartsbisschop van Utrecht. Hij wilde hulp en kansen bieden aan mensen – onder wie kinderen – die onder zware omstandigheden en voor een karig loon moesten werken. De congregatie hield zich al gauw bezig met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg, pastorale zorg en maatschappelijk werk.

Uit archiefstukken van de congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg blijkt dat de heer Verhoekx, zwager van de Geffense pastoor Van de Poel, in april 1873 het bestek maakt voor de nieuwbouw van scholen, een woonvoorziening voor bejaarden en een klooster met neogotische kapel. In mei 1874 wordt begonnen met de bouw van het klooster. De kapel wordt afzonderlijk gebouwd. Uit de gegevens blijkt dat voor het fundament van de kapel 150.000 oude stenen worden gebruikt.

meer informatie :


volgende : de glazenier