St.Servatiuskerk Dinther


De ramen

De St. Servatiuskerk heeft 24 glas-in-loodramen, waarvan vier figuratief zijn; alle geplaatst tussen 1952 en 1956. De vier figuratieve ramen bevinden zich in het transept. De gebrandschilderde ramen zijn naar ontwerp van de bekende glazenier Marius de Leeuw. In de jaren 2004-2008 zijn ze gerestaureerd.

Alle vier de glas-in-loodramen in het transept zijn op eenzelfde wijze ingedeeld: de middelste zone, tussen de twee hoge vensterstijlen, is figuratief, de zones aan weerszijden hiervan zijn decoratief. Het traceerwerk in de vensterbogen is ook gevuld met decoratief glas in lood.

Bij de ramen in de zuidwand (rechts) staat Maria centraal (met blauw als dominante kleur), bij die in noordwand (links) Jezus (met rood als dominante kleur). Binnen een nadrukkelijk verticale ordening wordt steeds een verbinding gelegd tussen het aardse en het hemelse. Bij de Maria-ramen verloopt de beweging van boven naar beneden (een engel daalt af), bij de Jezus-ramen andersom (hij verheft zich en toont zijn goddelijkheid).

De figuren zijn gestileerd n expressief. Niet alleen het kleurgebruik draagt bij aan de expressieve werking, maar ook het beweeglijke patroon van stukken glas en loodstrips in verschillende diktes. Grisaille (donkere brandverf) is gebruikt om gezichten, handen en voeten te detailleren.

De glazenier

Marius de Leeuw (1915-2000) volgt van 1935 tot 1938 een opleiding aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambachtin s-Hertogenbosch. Na zijn militaire dienst studeert hij aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam (1939), waar hij les krijgt van David Bautz. Vervolgens gaat hij naar de Haagse Academie van Beeldende Kunsten (1940) en ten slotte van 1941 tot 1944 naar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar Heinrich Campendonk zijn leermeester is.

In 1947 wint hij de Prix de Rome voor monumentale en versierende kunsten en de Cultuurprijs van de Provincie Noord-Brabant. Van 1951 tot 1955 is hij als docent verbonden aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Eindhoven.

In 1953 wordt hij docent aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in s-Hertogenbosch. Daar doceert hij decoratief tekenen en later monumentale vormgeving. In 1978 beindigt hij zijn docentschap en wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tussen 1943 en 1997 ontwerpt De Leeuw vele glas-in-loodramen. Zijn opdrachtgevers zijn kerkbesturen, rooms-katholieke scholen, de overheid, bedrijven en verzorgings- en verpleegtehuizen.

De ramen worden meestal uitgevoerd door Glasbewerkingbedrijf Brabant in Tilburg en de firma Van Tetterode in Amsterdam. Na 1965 ondervindt hij de gevolgen van de verminderde belangstelling voor de glazenierskunst en krijgt hij nog maar weinig opdrachten.

Aanvankelijk laat hij zich inspireren door het werk van Joep Nicolas en Charles Eyck. Daarna wordt hij sterk benvloed door zijn leermeester Heinrich Campendonk, wat tot uiting komt in het kleurgebruik en vooral de sterke stilering. Ook ondergaat De Leeuw invloed van de Italiaanse schilder Massimo Campigli. Ondanks deze verschillende invloeden blijft zijn eigen aanpak toch bepalend.

meer informatie :


volgende : St. Servatius
vorige : de geschiedenis van de kerk