St.Servatiuskerk Dinther


St. Servatius

Historici kunnen over Sint Servatius (Servaas) weinig met zekerheid vertellen. Vast staat dat hij in de vierde eeuw bisschop van Tongeren en Maastricht is geweest. Aannemelijk is dat hij aanwezig was op de Synode van Sardica (Sofia) in 343, bij een kerkvergadering in Keulen in 346 en op de Synode van Rimini in 359. Hij bestreed het arianisme (stroming die de goddelijkheid van Christus ontkende).

Servaas zou een pelgrimstocht naar Rome hebben ondernomen toen de Hunnen Tongeren dreigden binnen te vallen. Terwijl hij in Rome waakt en bidt bij het graf van Petrus, krijgt hij een visioen waarin de apostel hem oproept de bisschopszetel te verplaatsen van Tongeren naar Maastricht.

Daarnaast krijgt hij te horen dat zijn ogen niet zullen zien welke rampen de Hunnen zullen aanrichten, omdat hij spoedig zal sterven. Volgens de legende ontvangt hij de sleutel van de hemelpoort uit handen van Petrus.

Na zijn opmerkelijke visioen keert hij snel terug naar Tongeren, neemt de relieken van zijn voorgangers en reist ermee naar Maastricht. Hij overlijdt daar in of rond het jaar 384.

De sterfplaats van Servaas ontwikkelt zich tot een bedevaartsoord. Nadat de eerste stenen kerk door de Noormannen is verwoest, wordt in de elfde eeuw begonnen met de bouw van de kerk die nu nog aan het Vrijthof staat. Het gebeente van Servaas wordt vanaf de twaalfde eeuw bewaard in een schrijn van verguld zilver, de zogenoemde ‘noodkist’. Deze naam is ontstaan doordat de reliekschrijn in tijden van nood in processie door de straten van Maastricht wordt gedragen.

Maastricht heeft na Servaas nog negentien bisschoppen gehad. De laatste, Hubertus, verplaatste de bisschopszetel eind zevende eeuw naar Luik.

Op afbeeldingen draagt Servaas een mijter, een kromstaf en een boek. Verder is hij vaak te zien met de sleutel die hij van Petrus zou hebben gekregen. Ook een verslagen draak aan zijn voeten komt voor, dit als verwijzing naar zijn strijd tegen ketterij. Een adelaar, die de heilige volgens een legende tegen de felle zon beschermt tijdens de lange tocht naar Rome, is vrij zeldzaam als attribuut.

meer informatie:


volgende : Annunciatie
vorige : de glazenier

St. Servatius