St.Vincentiuskerk Deursen


geschiedenis van de kerk

Tot 1100 zijn er in het gebied dat nu Noord-Brabant heet, geen abdijen. Wel zijn er bezittingen van abdijen elders. Zo heeft het St.-Vincentiuskapittel van de abdij van Zinnik (Soignies, provincie Henegouwen) bezittingen in Deursen, evenals in Dennenburg, Velp, Weurt en wellicht ook in Herpen.

De in Zinnik vereerde Vincentius Madelgarius is niet dezelfde heilige als Vincentius Martelaar (ook wel Vincentius van Zaragoza genoemd), de patroonheilige van Deursen. Toch zou de historische band met de abdij van Zinnik kunnen verklaren waarom Deursen een kerk heeft die gewijd is aan de H. Vincentius. Misschien is in de loop van de eeuwen de band met het St.-Vincentiuskapittel in Zinnik verloren gegaan en heeft men toen de ene Vincentius verruild voor de andere.

De kerk van de H. Vincentius Martelaar wordt in 1877 gebouwd, omdat de oude kerk uit 1745 te klein is geworden. Het ontwerp is van aannemer en architect C. van Dijk, die tevens voor de kerken van Wamel, Maasbommel, Batenburg en Zeeland tekent.

Het eenbeukige neogotische gebouw met een smal driezijdig gesloten priesterkoor, is uitgevoerd in baksteen, aangevuld met natuurstenen sierelementen.

De toren heeft vier geledingen. De lage vierzijdige torenspits, met opvallende bekroning, is in 1919 toegevoegd door F. de Beer.

In de toren hangen klokken uit 1589 en 1662. Bijzonder is ook een zeventiendeeeuwse grafzerk met alliantiewapen in het torenportaal.

meer informatie


volgende : de glazeniers