Jacobus de Meerdere, Den Dungen


geschiedenis van de kerk

De geschiedenis van de Dungense kerk begint bij een kapel uit de late veertiende eeuw. Deze wordt omstreeks 1450 verbouwd. In 1533 bouwt men een kerkschip aan de kapel, die zodoende als priesterkoor gaat fungeren. De voorgevel van de kapel wordt opengebroken om een verbinding naar het nieuwe schip tot stand te brengen. Patroonheilige van de nieuwe kerk wordt Jacobus de Meerdere.

Tijdens de Reformatie, van 1630 tot 1798, komt de kerk in handen van de protestanten. De katholieken moeten uitwijken naar een boerderijschuur, die later wordt ingericht als kapel. Deze staat in de huidige Paterstraat.

In 1807 wordt de kerk door koning Lodewijk Napoleon teruggegeven aan de katholieken, maar het verwaarloosde gebouw kan niet meteen worden gerestaureerd. Dit komt onder meer doordat kort tevoren geld is gespendeerd aan de verbouwing van de schuurkapel. Uit bronnen blijkt dat direct na teruggave van de kerk weliswaar een begin wordt gemaakt met het herstel van het interieur, maar kennelijk zijn er meer maatregelen nodig. Tien jaar na de teruggave krijgt architect G. Heessels uit Boxtel de opdracht het gebouw grondig te restaureren. In 1822 vindt de oplevering plaats.

Midden negentiende eeuw wordt de kerk uitgebreid met een congregatiekapel en in 1899 met een neogotische toren naar ontwerp van C.J.H. Franssen. De oorspronkelijke toren was in 1752 afgebroken. Tevens wordt aan de linkerkant een doopkapel aangebouwd.

Omdat de parochie bleef groeien, wordt in 1917 overwogen een nieuwe, grotere kerk te bouwen, maar de architect Joseph Cuypers (zoon van de bekende architect P.J.H. Cuypers) komt met een andere oplossing. In 1927 worden naar zijn ontwerp twee ruime zijkapellen aan weerszijden van het oude koor gerealiseerd. De congregatiekapel wordt in hetzelfde jaar als sacristie in gebruik genomen.

meer informatie :

  • Dubbel DVD Restauratie: Kerk 1995 / Glas in lood 2003 / Kruisweg 2003 - eigen beheer H. Jacobuskerk
  • Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere Den Dungen - eigen beheer H. Jacobuskerk
  • Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere Den Dungen: Rondleiding in de Kerk - eigen beheer H. Jacobuskerk
  • Gedragen door mensen: De betrokkenheid van Dungenaren met hun kerk - Pastor Chris van Beurden e.a.
  • Ken je Kerk - Pastor Chris van Beurden e.a.
  • reliwiki
  • website parochie Heilige Michael

volgende : de glazeniers