St. Willibrorduskerk Demen


de geschiedenis van de kerk

De kerk van Demen heeft lange tijd toebehoord aan de machtige, door Willibrordus in 698 gestichte abdij van Echternach. Dit verklaart zeer waarschijnlijk de keuze voor Willibrordus als patroonheilige. Tot in de zestiende eeuw werd de pastoor van Demen benoemd door de abt van Echternach.

De huidige kerk is in 1857-1858 gebouwd door de bekende architect Pierre Cuypers. Het betreft een neogotische zaalkerk met een schip van vijf gewelfvakken en een priesterkoor van één travee. Alleen het koorgewelf is gemetseld. In het schip bevindt zich een spitsbogig houten tongewelf. Cuypers was niet uitsluitend verantwoordelijk voor de architectuur, maar leverde ook een groot deel van de inventaris.

De asymmetrisch ten opzichte van het kerkschip geplaatste toren is deels nog vijftiende-eeuws. Cuypers restaureerde en verhoogde hem in 1890. Kerk en toren zijn met elkaar verbonden, hoewel het kerkbestuur liever een losstaande toren had gezien. Het gemeentebestuur, gesteund door het ministerie van Waterstaat – dat zich indertijd met kerkenbouw bezighield – concludeerde echter dat de toren niet stevig genoeg was om op zichzelf te staan.

Links van de kerk, dus aan de kant van de Maasdijk, ligt een kleine privébegraafplaats van de familie Van den Bergh, met enkele waardevolle grafkruizen uit het midden van de negentiende eeuw. Deze welgestelde familie heeft de bouw van de St.-Willibrorduskerk voor een groot deel gefinancierd.

meer informatie


volgende : patroonheilige : St.Willibrordus