De ‘schaapjesramen’ gewijd aan de sacramenten


Alle christelijke kerken, te weten de katholieke, de oud-oriëntaalse, de orthodoxe en de anglicaanse kennen zeven sacramenten. Zij geloven dat deze sacramenten door Jezus Christus zijn ingesteld. De meeste protestantse kerkgenootschappen erkennen alleen het Doopsel en het Avondmaal.
Pas in de 12 eeuw worden de sacramenten door de rooms-katholieke kerk erkend.

De Zeven Sacramenten zijn: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Boete en Verzoening (Biecht), Ziekenzalving, Wijding en Huwelijk.

Iconisch in verhaal en beeldtaal zijn schapen en lammeren als symbool voor de (gelovige) mens.
Jezus wordt vaak neergezet als de goede herder die zorgdraagt voor de aan hem toevertrouwde kudde schapen en lammeren. Deze zachtaardige dieren zijn volgzaam en voelen zich als kudde een eenheid. Dwaalt er een schaap of lam af hiervan, dan zal de herder liefdevol het afgedwaalde dier weer terugbrengen in de kudde. Het is dus niet verbazingwekkend, dat in de ramen van de Antoniuskerk een kudde schapen is afgebeeld.

De rij schaapjes wordt hier en daar onderbroken door de uitbeelding van een opspringende bron of waterput. Deze staan symbool voor de sacramenten, waardoor Christus zijn lammeren en schapen verfrist en versterkt op hun levensweg.

Elk sacrament omvat twee of drie ramen. Opvallend is, dat alle dieren zich bewegen richting de apsis, waar zich het altaar bevindt, zetel van Jezus Christus, hun goede herder. Sommige schaapjes lopen vlug en blij rechtdoor, zonder zich te storen aan de kwade beesten, die blaffend, huilend en zelfs bijtend hun opgang naar Christus willen verhinderen. Andere zijn traag of kijken om. Het blauw in de ramen springt in het oog. Blauw, als symbool van water, onontbeerlijk voor het leven. In nagenoeg elk raam is de groene toets van boom of struik aangebracht. Dit doorbreekt de eventuele eentonigheid van de overwegend toegepaste kleur blauw.

meer informatie :


volgende : Doopsel

vorige : patroonheilige Antonius van Padua