geschiedenis van Antonius van Paduakerk Best


De Antonius van Paduakerk is een van de vele kerken die gesticht zijn in nieuwe wijken. Veel van die nieuwe wijken ontstaan door nieuwe bedrijvigheid buiten de bestaande dorpskern. De ondernemer laat in zo’n situatie niet alleen uit sociale maar ook uit praktische overwegingen lokaal woningen voor zijn werknemers bouwen. Voor de geestelijke verzorging van het personeel wordt eveneens gezorgd.

De vestiging in 1933, door Tsjechen, van de N.V. Nederlandse Schoen- en Leder- fabriek BATA in het Bestse heidegebied ‘Het Breeven’ is de grondslag van Bata- dorp. Bisschop Mgr. A.F. van Diepen van het bisdom ’s-Hertogenbosch benoemt 24 februari 1939 kapelaan J. Duffhauss als rector van de Batamedewerkers. Duffhauss neemt zijn intrek in de pastorie van de in Best gelegen St.-Odulphuskerk. Een gedeelte van de fabriekskantine doet dienst als kerk van het rectoraat, gewijd aan St.-Jozef.

Omdat de Bataonderneming zich uitbreidt, wenst de directie de bouw van een eigen volwaardig parochiekerkgebouw in Batadorp met als patroonheilige Antonius van Padua.

Rector Duffhauss wordt op 9 juni 1941 door het bisdom tot bouwpastoor benoemd. Met het oog op uitbreidingsplannen van woningbouw ten noorden van het kanaal in het Wilhelminadorp, een nieuwe wijk tussen Best en Batadorp, gaat Duffhauss’ voorkeur uit naar een locatie daar.

Er verrijst tegen de in 1941 gebouwde St.-Jozefschool, het eerste gebouw in het Wilhelminadorp, een houten noodpastorie. Totdat in 1947 de Batabrug over het kanaal gelegd wordt, is bouwpastoor Duffhauss genoodzaakt om vanuit het Wilhelminadorp elke dag met een bootje het kanaal over te steken om in Batadorp te komen.

In 1948 wordt er een houten noodkerk geplaatst, die op 25 december 1948 in gebruik wordt genomen.

Januari 1949 wordt ir. Geenen te Eindhoven aangetrokken als architect; aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best wordt de bouw van de kerk gegund. De plechtige eerste steenlegging is op 19 juni datzelfde jaar; deze steen is nu geplaatst in een van de pilaren van het hoofdaltaar. De officiële inwijding van de kerk is op Palmzondag 2 april 1950 in aanwezigheid van de bisschop ’s-Hertogenbosch, Mgr. W.P.A.M. Mutsarts.

meer informatie :


volgende : de architectuur van de kerk