De architect van de Antonius van Paduakerk Best


Ir. Cornelis Gerardus (Cees) Geenen (1902-1973)

Architect Cees Geenen is eind jaren twintig samen met L.R.T. (Leo) Oskam het architectenbureau Oskam en Geenen gestart te Eindhoven. Dit bureau staat heden bekend als Bureau voor Architectuur GOW bv Eindhoven, waarin bureau Oskam en Geenen in de 70-er jaren is samengevoegd met architectenbureau A. de Wit.

De bouwstijl van Geenen verandert mee in die van zijn tijd: van traditionalistisch, zoals de Delftse School, naar het modernisme (Nieuwe Zakelijkheid).

Begin twintigste eeuw ontstaat het traditionalisme dat tot de 50-er jaren duurt. De Delftse Schoolstijl behoort tot deze architectuurstijl. Een belangrijk kenmerk van deze stijl is de toepassing van een combinatie van hout, baksteen en natuursteen. De bakstenen gevels hebben een gesloten karakter met verticale openingen; de hellende daken leiden de aandacht niet af van de gevels, maar benadrukken deze.

De voornamelijk katholieke kerkenbouw in de Delftse Schoolstijl wordt de Bossche Schoolstijl genoemd. De vormgeving is even sober als die van de Delftse School en naast de toepassing van hout en baksteen wordt beton gebruikt. Overbodige versieringen worden achterwege gelaten. Ook worden hier getals- matige verhoudingen gehanteerd tussen ruimte en afbakening.

Zo gesloten de buitenkant, zo open het interieur. De ruimtes staan meestal met elkaar in verbinding en zijn dikwijls ongelijkvloers. Deze stijl geeft architectonisch de kerkenbouw allure, evenals aan gebouwen als stadhuizen, musea, theaters en kloosters.

Later richt architect Geenen zich op de heropleving van het functionalisme: Nieuwe Zakelijkheid. De architectuur staat in dienst van de functie van het gebouw. Versierende elementen zijn toegestaan, mits deze toegevoegde waarde hebben voor de functie van het gebouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld rechte lijnen, of juist ronding of erkervorm van een uitbouw, overvloedige beglazing van vensters, toepassing van geometrische baksteenversieringen op blinde buiten- gevel (theaters, kerken) en bepleistering van gevels.

Naast de architectuur van de Antonius van Paduakerk in het Wilhelminadorp te Best zijn o.a. de volgende bouwwerken naar zijn ontwerp:

  • Poortgebouw aan de St. Jorislaan te Eindhoven (1950)
  • Kantoor van de textielfabriek Van Besouw te Goirle (1952)
  • Technische school voor de Chemische Industrie te Geleen (1957), met Leo Oskam
  • Theater De Lievekamp Oss (1961/1968)
  • Parktheater (voorheen Stadsschouwburg) te Eindhoven (1964)
  • Bethelkerk te Ede (1965)

meer informatie :


volgende : de glazenier en de ontwerpers

vorige : de architectuur van de kerk