St. Willibrorduskerk Berghem


De ramen

Van de glas-in-loodramen in de St.-Willibrorduskerk zijn er vijf voorzien van een gebrandschilderde, figuratieve beglazing. Deze ramen bevinden zich hoog in de apsis van het priesterkoor en zijn 1903 vervaardigd in het atelier F. Nicolas en Zonen te Roermond.

Kenmerkend voor ramen uit het atelier F. Nicolas en Zonen zijn onder andere de architecturale omlijstingen en perfectionistisch weergegeven figuren. Opvallend is verder het overvloedige kleurenpalet. In de negentiende eeuw zijn goudgeel, grasgroen, turkoois, blauw en rood veelvoorkomende kleuren, in de twintigste eeuw komen daar steeds vaker paars- en grijstinten bij, zoals in de St.-Willibrorduskerk duidelijk zichtbaar is.

Aan elk gebrandschilderd raam werken toentertijd verschillende ontwerpers en uitvoerders mee, allen met hun eigen specialisme (bijvoorbeeld gezichten, draperie of ornament). Zij blijven vaak anoniem voor de buitenwereld. Toch meent men in de ramen van de St.-Willibrorduskerk de hand van de glasontwerper en tekenaar C.J. Stahl te herkennen. Over Stahl is niet veel bekend. Vermoedelijk is hij afkomstig uit het Rijnland, net over de grens bij Roermond.

De glazenier

meer informatie :


volgende : de verering van Willibrordus

vorige : de geschiedenis van de kerk