St. Willibrorduskerk Berghem


St.Willibrordus

In een document uit 1096 wordt Berghem vermeld. Daarin wordt bevestigd dat het patronaatsrecht van de parochie toebehoort aan de abdij van Echternach. Dit verklaart waarom Willibrordus de patroonheilige is van Berghem. De abdij van Echternach is door Willibrordus gesticht en heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een zeer machtig religieus bolwerk met uitgestrekte landerijen, die zijn geschonken of actief geworven.

Willibrordus is een geloofsverkondiger, geboren in 658 in Northumbria. Als hij zeven jaar is, brengen zijn ouders hem naar een klooster. Vanuit Ierland, waar hij vanaf zijn twintigste verblijft, wordt hij met elf monniken uitgezonden om de Friezen tot het christendom te bekeren. De Friezen, die zich niet zomaar voor de nieuwe religie gewonnen geven, bewonen een veel groter gebied dan tegenwoordig: het hele kustgebied van het huidige Nederland.

Willibrordus arriveert in 690 op het vasteland. De uitvalsbasis wordt Utrecht, waar hij een door de Friezen verwoest kerkje herbouwt en een nieuwe abdij sticht. Zijn missie (geloofsverkondiging) staat onder bescherming van de Frankische hofmeier Pippijn II, die hem grond en kloosters geschonken zou hebben. Ook de huidige provincies Noord-Brabant en Limburg behoren tot het missiegebied.

In 695 wordt Willibrordus door paus Sergius I tot aartsbisschop der Friezen gewijd.

meer informatie over Willibrordus:


volgende : de aanbidding van de herders

vorige : de glazenier